huristo.eu - responsive website

Klant

Huristo is een Europees project dat een methodologie ontwikkelt voor de bewustmaking en verdediging van het Europees Handvest van de Rechten van de Mens, als onderdeel van mondiaal burgerschapsonderwijs, met laaggeschoolde volwassen lerenden (vluchtelingen en migranten die in steden wonen en inheemse mensen die op het platteland wonen).

Briefing

Ontwerp de visuele identiteit, het logo, het communicatiemateriaal (folder, presentatie van de methodologie, leermiddelen, etc.) en de website voor het Huristo project.

Datum

2018

Team

Maks vzw

Rol

Projectmanagement, technische en methodologische begeleiding van het team van grafische en webontwerpers.